Opmerkelijke nieuwigheid in dossier rond verbouwing Bissegems OC

Brandweerkazerne wordt dienstgebouw

Brandweerkazerne wordt dienstgebouw

Henk Vandeginste, Saskia Bonte, Mathieu Desmet, Dieter Delbaere, Jean de Bethune en Stefaan Bral stelden de plannen voor het Bissegemse OC voor. PHK Foto: © PATRICK HOLDERBEKE

BISSEGEM - De voormalige brandweerkazerne van Bissegem wordt een dienstgebouw waar de gemeenteadministratie, het personeel van het OC en de bibliotheek hun stek krijgen. Dat is een verrassende nieuwigheid in het dossier rond de verbouwing van het OC.

Tot voor kort ging iedereen in Bissegem er van uit dat de verbouwing en renovatie van het OC aan het Vlaswaagplein zou gepaard gaan met een flinke aanbouw. Niets daarvan. De brandweerkazerne, die ten dode leek opgeschreven, blijft zelfs staan. Dat werd gisteren gezegd op een persconferentie.

'Zes van de zeven ontwerpbureaus die meedongen naar de opdracht gingen inderdaad uit van een aanbouw aan het OC', zegt schepen van Ontmoetingscentra Jean de Bethune (CD&V). 'We vonden het evenwel bijzonder sympathiek dat de bvba Urbain Architectencollectief uit Ledeberg dit anders zag en de brandweerkazerne dichtbij het OC ook wil behouden en verbouwen.'

Architect Dieter Delbaere licht toe. 'Voor de verbouwing van de brandweerkazerne gebruiken we eenzelfde materiaal als bij de facelift die het ontmoetingscentrum krijgt. Daardoor zullen de gebouwen visueel met mekaar verbonden zijn. In een latere fase is een verbinding tussen de twee ook mogelijk. In het ontmoetingscentrum komt er ook een ruime foyer met veel ruimte waardoor er contact is met de groene omgeving.'

Beide verbouwingen starten begin volgend jaar en moeten tegen eind 2012 klaar zijn. Er is daarvoor een bedrag uitgetrokken van 1,2 miljoen euro.

'In de verbouwde brandweerkazerne zal alle stadspersoneel van Bissegem een plaats krijgen', zegt de Bissegemse schepen Stefaan Bral (CD&V). 'Dat is onder meer de dienst bevolking en de wijkagent, voorts ook de gebiedswerker en de administratie van het OC. Ook de bibliotheek komt daar. In het huidige OC zal er dus geen personeel meer huizen, maar zullen alleen nog activiteiten plaatsvinden. Ook in de brandweerkazerne komt er één enkel zaaltje voor onder meer lezingen. Nog even aanstippen dat er vorig jaar 37.125 bezoekers naar het ontmoetingscentrum van Bissegem kwamen. Daarmee zijn we erg tevreden.'

Masterplan

Deze verbouwingen vormen het begin van de herinrichting van het centrum van Bissegem. 'Vanaf 2013 gaat het verder', aldus Bral. 'Diverse gebouwen gaan dan tegen de vlakte en mogelijk komt er een nieuwbouw voor de jeugd.'

Schepen de Bethune wees nog op het belang van veiliger verkeer op de drukke verkeersader N8 en op de in Bissegem zo verhoopte aanleg van de N328 in Kortrijk. Al zal dat niet evident zijn, want tegen die mogelijke aanleg is er nu veel protest van bewoners in de buurt van het Guldensporenstadion.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio