Aanleg stadsbos wordt een politieke kwestie

TIENEN - Tiens schepen van Leefmilieu Marc Soens (SP.A) krijgt groen licht voor de aanplanting van een stadsbos aan de Getestraat. Maar de politiek speelt mee.

Een stadsbos kan tussen het Spuipad, de Getestraat, het spoorwegviaduct en Mulk. Het gaat om landbouwgronden van rond de drie hectare. Daar wringt al een eerste schoentje. Soens heeft op de begroting 10.000euro staan voor aankoop van gronden en bebossing. De waarde van landbouwgrond wordt geschat op 100euro per are. 10.000euro is bijgevolg een peulschil, te meer daar ook een uibreiding gewenst is van het Oudenbos in Stok (Oplinter), waar ook gronden moeten gekocht worden.

Illusies om snel aan het Spuipad een stadsbos te kunnen aanleggen, heeft Soens dan ook niet. ‘We moeten bij beetjes werken en grondeigenaars met fluwelen handschoen aanpakken voor een verkoop. Stelselmatig bebossen, luidt ons devies. Dit jaar begint alvast overleg met eigenaars-boeren. Het principe voor bebossing kreeg goedkeuring van het schepencollege. Dat stemt me tevreden. Maar mogelijk komt er na de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 een andere coalitie en ben ik er niet meer bij. Dan moet een nieuw college wel de intentie voortzetten. Een stadsbos naast het Spuipad, parallel met de Gete, is ideaal voor wandelaars, toeristen en sportievelingen. Het sluit aan met het groene Martelarenplein, dat op zijn beurt aansluit op de de nog te realiseren groene omgeving van het treinstation.'

Elders verdwijnt bos

Nog veel vrome wensen dus. Soens blijft trouwens niet blind voor de realiteit. Aan deze kant van de stad wil men een bos aanleggen en aan de Viander zal men het Kinderbos kappen voor woningbouw. Verder laat de stad de groene zone rond het Sint-Jansziekenhuis volbouwen met serviceflats en het Sociaal Huis en er misschien ook een parking aanleggen. Zijn dat geen grove tegenstellingen?

‘Het Kinderbos is nog een beslissing van voor mijn tijd', zegt Soens. ‘Ik deed ooit het voorstel om de omgeving van het ziekenhuis te bebossen, maar van enkelen kreeg ik toen banbliksems naar het hoofd geslingerd. Ik ben blij toen niet te zijn vermoord!'

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio