Bewoners kunnen zelf voorstellen doen

Trage wegen worden in ere hersteld

Trage wegen worden in ere hersteld

Natuurliefhebber en fietser Etienne Gogaert kijkt uit naar de herwaardering van veilige verbindingen voor recreatieve weggebruikers.jvdv Foto: © Jan Van de Velde

HAMME - Binnenkort wil het gemeentebestuur in samenwerking met het Regionaal Landschap Schelde-Durme een aantal zogenaamde 'trage wegen' in ere herstellen. 'Mooie en veilige wandel- en fietsverbindingen voor zwakke weggebruikers', zegt Jan Maertens.

De Zelenaar Jan Maertens is medewerker van Regionaal Landschap Schelde-Durme en kent buurgemeente Hamme heel goed.

'In tegenstelling tot streken als het Meetjesland of pakweg de Zwalmstreek zijn we ons in het Waasland vaak te weinig bewust van de prachtige open ruimte en de mooie landschappen in de streek rond Schelde en Durme', stelt Maertens. 'Met het Regionaal Landschap willen we een stimulans bieden om het hergebruik van trage en dus veilige wegen te promoten, evenwel zonder dwingende maatregelen op te leggen. Overleg met de inwoners is na de eerste inventarisatie van trage wegen een tweede stap.'

In zaal Durmedroom kwamen de belangstellende Hammenaren luisteren naar de intenties van het gemeentebestuur en zijn partner. Zij mochten bovenop de gesuggereerde wandel- en fietsverbindingen nog meer wegels en paden voorstellen die in aanmerking kunnen komen voor herwaardering.

'Vele decennia geleden konden we als jonge gasten vanuit de Dennestraat, nog voor sprake was van de Filip De Pillecynlaan, langs de Broekstraat en via kleine wegjes door de natuur Driegoten bereiken', vertelt fietser en natuurliefhebber Etienne Gogaert. 'De herwaardering van die mooie en vooral ook wandel- en fietsveilige verbindingen is alleen maar toe te juichen. Mijn zoon woont in Brugge en daar gebruiken wij heel graag de smalle, autovrije steegjes. Ik juich toe dat in de recent gerealiseerde woonwijken doorgaand autoverkeer wordt ontmoedigd en er voor voetgangers en fietsers wel smalle verbindingswegen zijn.'

Volgens schepen voor Verkeer en Mobiliteit Koen Mettepenningen (CD&V) is een vlotte en vooral veilige verkeersafwikkeling een belangrijke taak van het gemeentebestuur. 'We zijn dan ook verheugd om te kunnen samenwerken met een partner als het Regionaal Landschap', stelt hij.

Schepen voor Milieu Hilde Landtsheer (Open VLD) beklemtoont dat het herstel van een aantal trage wegen geen onteigeningen of andere grondinnemingen zal inhouden. 'Het gaat hier om in onbruik geraakte buurtwegen die zijn opgenomen in de buurtwegenatlas van 1841 of later ontstane buurt- of private wegen die inmiddels openbaar zijn geworden. Als gemeente subsidiëren wij het Regionaal Landschap en in ruil daarvoor brengt dit de trage wegen in kaart, om ze na overleg met de inwoners te herstellen met vooral ecologisch verantwoorde en natuurlijke materialen zoals houtsnippers.'

Info: Gemeentelijke Milieudienst, Markt 1 in Hamme. Milieuambtenaar Dirk Vermorgen, tel. 052-47.55.65.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio