VOLLEYBAL

Sferos en Cosmos gaan nauwer samenwerken

DEINZE - Gisteravond organiseerden de volleybalclubs Sferos Deinze en Cosmos Wontergem in sporthal Palaestra een gezamenlijke persbijeenkomst waarin ze een samenwerkingsoverenkomst voor de komende maanden en jaren uit de doeken deden.

‘Het eindelijke doel is Deinze als een volleybalstad op de kaart te zetten met een goed gestructureerde en gezonde mannenploeg en vrouwenploeg', onthullen voorzitters Daan Piers en Sylveer Maes. ‘Let wel! Beide ploegen blijven wel bestaan. Beide clubs zullen in de komende jaren balgewenning blijven aanbieden aan jongens en meisjes vanaf 5 à 6 jaar tot 10 jaar. Op dit niveau wordt gemengd gewerkt op beide locaties. Voor de rekrutering van jongeren en het verspreiden van informatie zullen gelijklopende acties worden gevoerd, die de samenwerking van de clubs zullen verduidelijken.'

‘Vanaf volgend seizoen (2010 - 2011) zal volleybalclub Cosmos enkel nog met meisjesploegen aantreden in de jeugdcompetities. Jongens worden aangemoedigd om aan te sluiten bij Sferos Deinze, die enkel met jongensploegen zal inschrijven. Dit moet in de nabije toekomst leiden tot een volledige profilering van Cosmos Wontergem als vrouwenvolleyclub en van Sferos Deinze als mannenvolleyclub, waarbij Cosmos enkel nog met vrouwen in competitie zal aantreden en Sferos enkel met mannen. Dit betekent niet dat de mannenploeg van Cosmos Wontergem zal verdwijnen, maar wel dat deze in de competitiestructuur van Sferos Deinze geïntegreerd zal worden.'

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio