Almaar meer jongeren vragen voedselondersteuning

Meer Gentenaars lijden meer honger

Meer Gentenaars lijden meer honger

Ria Roosens van de vzw Krak: 'Belgen vormen de grootste groep armen.'jul Foto: © julie landrieu

GENT - Er zijn almaar meer mensen in Gent die beroep doen op voedselondersteuning. De armoede groeit en dat komt niet alleen door de toestroom van nieuwe EU-burgers. Jongeren en gezinnen kloppen meer en meer aan voor ondersteuning. Hoge huur- en energieprijzen wegen zwaar op vervanging- en minimuminkomens.

Ria Roosens coördineert vzw Kras, een koepel van vooral vrijwilligersorganisaties in Gent, die voedselpakketten uitdelen en aan armoedebestrijding doen. De vzw is actief sinds 1997. 'Onze vzw overkoepelt twaalf organisaties die voedselpakketten uitdelen, maar er zijn er meer. Cijfers hebben we niet, maar we stellen vast dat er een stijging is in de voedselondersteuning. Van wachtlijsten heb ik geen weet. We werken wel goed samen met de stad Gent en het OCMW. Zij doen inspanningen. Maar het kan altijd beter.'

Ze wijst op structurele redenen die armoede veroorzaken. 'De kosten van de huisvesting, van water, gas en elektriciteit, zijn veel te hoog. Zelfs voor mensen met een gemiddeld inkomen wordt het lastig. Als je één inkomen hebt en de huur neemt een flinke beet uit je budget, dan krijg je het moeilijk. Daar staat tegenover dat vervanginkomens zoals een leefloon of werkloosheidsvergoeding niet zijn gestegen de voorbije tien jaar.'

Roosens zegt dat de nieuwe EU-burgers en vooral Bulgaren en Roma niet de hoofdgroep vormen. 'Belgen vormen de grootste groep. Je hebt een groep van generatie-armen, dan zijn er mensen die door onvoorziene omstandigheden in armoede zijn verzeild, zoals zij die ziek zijn geworden of zich door aankopen in schulden hebben gestoken. Opvallend is de verjonging. Meer jonge mensen verzeilen in de armoede. Daarnaast heb je het fenomeen van verdoken armoede. Veel oudere mensen komen niet meer buiten, maar lijden armoede.'

Odette Soens vecht met vzw Sivi en 't Vindcentje al twintig jaar tegen armoede in de Dampoortwijk en Oostakker. Een van de initiatieven is een sociale kruidenier, waar mensen tegen een solidariteitsbijdrage voedsel meekrijgen. In een jaar helpt de vzw 429 gezinnen.

'Onze sociale kruidenier is open op dinsdag- en donderdagnamiddag en vrijdagmorgen. De voorbije weken kwamen er telkens vier tot vijf nieuwe Belgische gezinnen langs. We hebben daar nog geen verklaring voor. Zit het begin van het schooljaar daar voor iets tussen? In de Dampoortbuurt hebben we inderdaad een forse stijging van nieuwe EU-burgers gekend, maar bij ons is hun aantal niet meer toegenomen.'

Vzw Kras wijst erop dat de organisaties volgend jaar met een groot probleem kunnen zitten. 'De Europese gemeenschap wil dat er veel strikter met overschotten wordt omgegaan. Dat kan betekenen dat we veertig procent minder producten uit die overschotten zullen ontvangen.'

De vzw Kras sloot net een overeenkomst af met stad Gent om ervoor te ijveren dat arme mensen ook gezonde voeding eten. Stad Gent stopt voor 2011 en 2012 29.000 euro in dat project.

'Arme mensen krijgen nogal eenzijdig voedsel via de voedselbank', zegt Guy Reynebeau (SP.A), schepen van Sociale Zaken. 'Denk aan conserven, rijst, deegwaren. Samen met de acht wijkgezondheidscentra willen we een gezonde voeding promoten. Tijdens de Week tegen Armoede (van 10 tot 17 oktober) zetten we initiatieven op zoals lekkere gratis soep maken met het wijkgezondheidscentrum Brugse Poort of een gezond ontbijt met vzw Toontje uit Gentbrugge.'

Schepen Reynebeau bevestigt dat de armoede stijgt. 'In Gent zoeken meer en meer mensen hulp bij betaalproblemen. In 2008 waren er 3.015 dossiers met schuldhulpverlening, in 2009 waren er 3.654 dossiers en in 2010 waren dat er al 3.859 bij OCMW Gent en de welzijnsorganisatie CAW Visserij. Het kopen op krediet heeft kwalijke kanten. In diverse grote handelszaken kun je gemakkelijk krediet krijgen. Ook de energiecel van het OCMW ziet een toename van dossiers.'

'Maar de prijzen van huurwoningen doen mensen met een vervangingsinkomen nog meer pijn. Als je 500 of 600 euro huur moet betalen, rest er weinig van je leefloon om te leven. Alle vaste kosten zijn spectaculair gestegen. Daarom roepen we opnieuw een armoedeforum samen. We willen op korte termijn nog enige projecten verwezenlijken', zegt Guy Reynebeau.

Week tegen Armoede, van 10 tot 17 oktober www.weektegenarmoede.be

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio