Ondernemers Zonder Grenzen boeken succes in Burkina Faso

Ondernemers Zonder Grenzen boeken succes in Burkina Faso

Boechoutenaar Werner Sels: 'OZG plant in Burkina Faso en Mali bomen, wat naast tewerkstelling ook zorgt voor voedsel, gezondheid, welvaart en onderwijs'. kcl Foto: © Karl Clockaerts

BOECHOUT - Ondernemers Zonder Grenzen (OZG) België is de allereerste organisatie die erin geslaagd is een Clean Development Mechanism-project te realiseren in Burkina Faso.

Ondernemers Zonder Grenzen (OZG) doet aan innovatieve ontwikkelingssamenwerking en investeert in klimaatbeheersende projecten. De organisatie speelt in op de opvolger van het Protocol van Kyoto (vanaf 2013): dat moet steun voorzien voor de ontwikkelingslanden om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Boechoutenaar Werner Sels, voorzitter en stichter van OZG, maakt het concreet: 'In Afrika realiseert OZG met agrobebossing een win-winsituatie: zowel de schenker, de lokale gemeenschap als het milieu winnen bij de bebossingsprojecten. OZG plant in Burkina Faso en Mali bomen, wat naast tewerkstelling ook zorgt voor voedsel, gezondheid, welvaart en onderwijs bij de plaatselijke bevolkingsgroepen', vat hij het concept van OZG samen. Grote bebossingsprojecten versterken de strijd tegen de klimaatopwarming en de verwoestijning. Een grotere biodiversiteit en de verhoging van het grondwaterniveau zijn eveneens het gevolg van de (her)bebossing.

Het Clean Development Mechanism-project waarvan sprake, is een regeling die landen met een verplichting tot CO2-reductie in staat stelt om deze uit te besteden aan ontwikkelingslanden. Ze doen dit door te investeren in reductieprojecten; voor deze projecten komen verschillende technieken in aanmerking waaronder dus herbebossing. Het CDM-project van OZG is goed voor een captatie van 10.000 ton CO2 door herbebossing.

Een nieuw akkoord tussen de Burkinese overheid en OZG voorziet in een herbebossing van 2.000 ha 'verwoestijnde' grond in de Sahel-regio. Dit project moet 150 à 200.000 ton CO2 opleveren, werkgelegenheid voor 800 mensen en onderwijs voor 1.200 kinderen. De opbrengsten uit de land- en bosbouw worden immers aangewend voor het onderwijs.

'Dit project kadert daarnaast in het ontwikkelingsprogramma 'The Great Green Wall' van de Wereldbank', vult Werner Sels nog aan.

www.ondernemerszondergrenzen.org

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio