Politie boekt resultaten met kordate opkuisactie

Brugse Poort herademt

Brugse Poort herademt

Rico Descendre, die de politieacties in de Brugse Poort coördineert: 'Niet de wijkbewoners, maar de drugsdealers moeten zich onveilig voelen.'lut Foto: © Lut Laureys

GENT - Sinds begin dit jaar voert de Gentse politie tot tien keer per maand intensieve controleacties uit in de Brugse Poort, een zogeheten 'probleemwijk'. Daarbij wordt gefocust op drugsoverlast. 'Ons doel is niet in de eerste plaats het drugsprobleem op te lossen, maar wel om de wijk leefbaar te houden.'

Na alarmsignalen van hulpverleners en klachten van inwoners over onveiligheidsfenomenen wil het stadsbestuur de overlast grondig aanpakken in vijf probleemwijken in de 19de-eeuwse gordel, met name Brugse Poort-Rooigem, Dampoort, Rabot-Blaisantvest, Nieuw Gent-UZ en Sluizeken-Tolhuis-Ham.

De politie is daar al twee maanden mee bezig in de Brugse Poort. 'In navolging van de geslaagde opkuis van de prostitutiebuurt aan de Zuid voeren we tot tien keer per maand intensieve controles uit in de wijk', zegt Rico Descendre, die de acties coördineert.

'We beginnen repressief door bijvoorbeeld een razzia te houden in een café waarover klachten zijn. Dan zien we de drugs soms zo op de vloer vallen. Als we een tweede keer komen, laten we de gewone klanten ongemoeid en kunnen we meteen de gasten eruit halen die vorige keer tegen de lamp liepen. Bij de derde keer worden we door de uitbater verwelkomd met een kop thee. We merken dat uitbaters vaak zelf schrik hebben van dealers of veelplegers en maar al te blij zijn dat wij komen controleren.'

Agressief

De acties werpen hun vruchten af. 'Sinds begin dit jaar hebben we al negentien mensen gearresteerd, vooral illegalen uit Noord-Afrika die komen dealen in de wijk.'

'Maar we controleren ook op andere overlastfenomenen, zoals de boom boom cars, auto's waaruit oorverdovende muziek schalt. En bij een verkeerscontrole hielden we al iemand tegen die tegen 107 km/uur door de Bevrijdingslaan vlamde.'

'We gaan wel voor de menselijke aanpak. We praten zoveel mogelijk op de mensen in, geven hen een sigaret of een koffie. En voor wie het nodig is, verwijzen we door naar de bestaande hulpverlening. Maar we zijn wel kordaat. Agressief of arrogant gedrag pikken we niet. Die aanpak werkt, want op de vele honderden controles zijn we nog maar drie keer met agressief gedrag geconfronteerd.'

Rico Descendre is vol lof over het teamwork van een dertigtal rechercheurs en gemotiveerde mensen van de wijkpolitie. 'Door de aard van het werk, dat niet zonder risico is, gaan we voor elkaar door het vuur. Deze techniek van basisrecherche is zo oud als de straat maar toch gebeurde het te weinig. Gelukkig staan zowel burgemeester Termont, als procureur des Konings Sabbe volledig achter onze aanpak.'

Ondertussen krijgt de politie ook positieve signalen uit de wijk zelf. 'Als we langs rijden gaat de duim omhoog. Of oudere allochtonen spreken ons aan met de woorden: eindelijk politie in de buurt, hier hebben we lang op gewacht. Het mooiste compliment kreeg ik van een uitbater van een café die zei: het was jaren geleden dat ik hier nog een Belgische klant had in mijn zaak omdat men zich niet veilig meer voelde. Dat willen we bekomen, dat niet de wijkbewoner maar wel degene die iets mispeutert, zich onveilig gaat voelen omdat we er weer staan om hem te controleren.'

'Ook wij horen in de wijk dat het eens goed was dat de politie zich liet zien', zegt Hans Bodyn, coördinator van de straathoekwerking. 'Het is de uitdaging om het drugsprobleem, dat ongetwijfeld nu ergens anders zal opduiken, ook daar weer beheersbaar te houden.'

Burgemeester Termont is alvast van plan de dealers op de hielen te blijven zitten: 'Wij vernemen dat ze nu zijn uitgeweken naar de Rabot-wijk. Wel, dat wordt ons volgende doelwit. Ondertussen wil ik kleinere samenlevingsproblemen in de Brugse Poort vooral preventief door sociale werkers laten aanpakken. Nu zijn er in de wijk vierenzestig verschillende sociale organisaties actief die vaak naast elkaar werken. Ik wil zo snel mogelijk met die organisaties samenzitten om hun activiteiten op elkaar af te stemmen.'

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio