Buren vinden extra maatregelen aan dodelijke oversteek onvoldoende

Lapmiddelen voor Kasteellaan

Lapmiddelen voor 
Kasteellaan

De verontruste buurtbewoners, aan het zebrapad met de kwalijke reputatie: 'Dat er niet meer gebeurt, is een echte schande.'fvv Foto: © Frederiek Vande Velde

GENT - Het zebrapad aan de Kasteellaan, berucht om zijn vele ongevallen, krijgt tegen november een extra verlichtingspaal en een waarschuwingsbord. Schromelijk te weinig, vindt de buurt, maar de Vlaamse Gemeenschap zegt geen aparte maatregelen te kunnen nemen voor één oversteek op de stadsring.

De oversteek van de Kasteellaan aan de Gandastraat, niet ver van de Dampoort, is de voorbije jaren uitgegroeid tot een zebrapad met een kwalijke reputatie. In 2009 werd de jonge studente Kim Casier er van het zebrapad gemaaid, op 4 januari van dit jaar werd een soortgelijk ongeval Evelynn Ennin fataal, een Nederlandse die een bezoekje van één avond aan Gent had gepland.

Sindsdien hebben buurtcomités en politici al verscheidene keren aangedrongen op maatregelen. Er moeten voetgangerslichten komen, vinden sommigen. Terwijl anderen aandringen op accentverlichting om het zebrapad - dat nu 's nachts te moeilijk zichtbaar zou zijn - extra onder de aandacht van de automobilisten te brengen. In juni nog maakte de Gentse CD&V bekend dat Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) had aangedrongen op maatregelen.

Ruimere studie

'Er is nu beslist dat er daar een extra verlichtingspaal komt op de middenberm', zegt woordvoerster Sylvie Syryn van het Agentschap Wegen en Verkeer. 'Dat kan al tegen begin november. Tegen die tijd zal er ook een galghek-paal boven dat zebrapad komen, met een bord dat automobilisten wijst op die oversteek.'

Van extra accentverlichting of een bijkomend verkeerslicht is er echter absoluut geen sprake, geeft Syryn toe. 'Het dossier van de Kasteellaan is besproken op het Provinciale Comité voor Verkeersveiligheid. Maar we kunnen geen aparte regels hanteren voor één oversteek. De oversteekplaats van de Kasteellaan wordt daarom opgenomen in een ruimere studie, over heel de stadsring. We schatten dat die eind dit jaar kan beginnen. In die studie is het de bedoeling ook de doorstroming op de stadsring te onderzoeken, en de mogelijkheid om een groene golf uit te bouwen op sommige reeksen van kruispunten. Maar dus ook hoe we 16 oversteekplaatsen op de ring eventueel anders kunnen inrichten.'

Dat er bijgevolg tegen komende winter geen specifieke maatregelen komen voor de Kasteellaan, is volgens buurtbewoner Yves De Bruyckere 'een regelrechte schande'. 'Dit bewijst nog maar eens dat er voor Wegen en Verkeer maar één zaak telt: de doorstroming van de auto. Waarom kunnen er daar geen bijkomende verkeerslichten? Omdat ze te dicht bij de volgende lichten op de stadsring liggen? Een eindje verderop is dat blijkbaar geen probleem op de kruispunten met de Forelstraat en de Delvinlaan: die liggen nog dichter bij elkaar... Neen, het moge duidelijk zijn: voor de dames en heren is de situatie aan de Kasteellaan en de Dampoort blijkbaar peanuts. Zij houden zich liever bezig met de Lange Wapper.'

Maar Sylvie Syryn ontkent dat. 'Ik begrijp dat het in dit dossier voor sommige mensen misschien zal lijken alsof er onwil is van onze kant, maar dat is niet zo. Er zijn nu eenmaal procedures die we moeten volgen. Als je het positief wil bekijken: het zal misschien wat langer duren, maar het is wel de bedoeling dat het resultaat een eenvormige oplossing is voor de hele stadsring, en dus niet alleen voor die ene plek aan de Kasteellaan.'

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio