Brandweerhervorming wordt grondig voorbereid

Brandweerhervorming wordt grondig voorbereid

Paul Victoor leidt de toekomstige samenwerking in goede banen.pli Foto: © Piet Lesage

WESTHOEK - Wanneer de brandweerhervorming zal ingaan, is nog niet duidelijk, maar de 'operationele prezone' Westhoek is zich in elk geval al aan het organiseren.

De voorbije maanden heeft een werkgroep, bestaande uit mensen van de gemeentelijke administraties, financiën en brandweer, zich gebogen over de toekomstige samenwerking. Coördinator Paul Victoor, voormalig bevelhebber van de Ieperse brandweer, licht toe. 'De operationele prezone (OPZ) Westhoek omvat de achttien gemeenten in de Westhoek. We hebben de werking van de verschillende korpsen doorgelicht met de bedoeling alles beter op elkaar af te stemmen en op dezelfde golflengte te krijgen.'

Investeringen

'We kregen voor de zone ook 530.000euro ter beschikking van Binnenlandse Zaken. Het grootste deel daarvan hebben we besteed aan materieel en persoonlijk beschermingsmateriaal voor de brandweerlui,' zegt Victoor. Heuvelland kreeg een nieuwe autopomp en er werden 80 persluchttoestellen aangekocht voor een betere bescherming van de manschappen. Die werden verdeeld onder twaalf gemeenten, die elk vier tot tien toestellen kregen.

'Mesen kreeg er vier. Het Mesense korps kreeg ook 25 nieuwe jassen, broeken en helmen. Iets wat ze nooit zelf zouden kunnen aankopen. Maar een brandweerman uit Mesen moet even veilig in een brandend gebouw kunnen binnengaan als een brandweerman van Ieper of Brussel', meent Victoor.

Ambulance

Verder werden ook vier warmtebeeldcamera's, acht gaspakken en heel wat radio's en explosievrije radio's aangekocht. Uiteindelijk wil men binnen de OPZ Westhoek komen tot een rationeler inzet van de middelen. Samenwerking is daarbij een sleutelwoord. Er werd ook geïnvesteerd in computers en software. Een heikel punt blijft de dringende geneeskundige hulpverlening, zeg maar de ambulance. Die dienst is nu per gemeente anders geregeld. Dit moet efficiënter georganiseerd worden. Net als de wisselwerking tussen de snelste adequate hulp en de territoriaal bevoegde brandweer.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio