Realisatie Sociaal Huis laat op zich wachten

DIKSMUIDE - In het sociaal beleidsplan voorziet Diksmuide de realisatie van een Sociaal Huis. Daarvoor moeten een paar burelen verhuizen, maar alles zit muurvast.

‘Het Sociaal Huis krijgt onderdak in het administratief gebouw van het OCMW aan het IJzerheemplein. Zo kunnen we in Diksmuide een Sociaal Huis realiseren zonder grote bouwkosten en toch de lokale bevolking een optimale toegang geven tot de sociale dienstverlening. Er is beslist om daarvoor de gelijkvloerse verdieping van het gebouw te reserveren', weet OCMW-raadslid Karline Ramboer (SP.A).

‘Nu hebben de voorzitter, de ontvanger en de boekhouder daar hun bureau. Deze mensen verhuizen naar de eerste verdieping naar de kantoren van de personeelsdienst. Het is precies deze personeelsdienst die maar niet uit het OCMW-gebouw weggeraakt. Deze vier personeelsleden krijgen hun kantoor in het Administratief Centrum van de stad Diksmuide op het bedrijventerrein Heernisse, maar de verhuis laat al geruime tijd op zich wachten. Alles zit blijkbaar muurvast, zodat de verhuis uitblijft', vervolgt Ramboer.

Nu al zijn de sociale dienst en het sociaal loket op de gelijkvloerse verdieping in het OCMW-gebouw aanwezig. Daarbij is zonet Sarah Vanderriest als voltijdse coördinator voor sociale zaken aangeworven. ‘Mits het installeren van een infobalie aan de voordeur kan het Sociaal Huis na de verhuis operationeel zijn. Dat is ook zo voorzien in het lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013. De tijd dringt', meent Ramboer.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio