Fit & Gezond

Geen rijbewijs voor apneupatiënt

Wie aan slaapapneu lijdt, is volgens de Belgische wetgeving niet geschikt om te rijden en kan geen rijbewijs krijgen. Patiënten met slaapapneu zouden namelijk drie tot zeven keer meer betrokken raken in auto-ongevallen.

Apneu is een ademstilstand tijdens de slaap gedurende tenminste 10 seconden. Indien er meer dan 10 tot 15 apneus optreden per uur, spreekt men van een slaapapneusyndroom.

Slaapapneu kan leiden tot slaperigheid en concentratiestoornissen overdag. Tekenen die wijzen op een slaapapneusyndroom zijn onder meer ademstilstanden tijdens de slaap, gevolgd door luid gesnurk en/of woelen, zwaar snurken, wakker schrikken met verstikkingsgevoelens, nachtzweten, droge mond of pijnlijke keel bij het ontwaken, 'snachts vaak moeten plassen.

Een apneupatiënt kan één maand na een succesvolle behandeling wel geschikt verklaard worden om te rijden. De behandelende arts kan een rijgeschiktheidsattest afleveren, waarmee het rijbewijs aangevraagd kan worden voor maximaal twee jaar. Is men daarna nog steeds vrij van stoornissen dan kan een rijgeschiktheidsverklaring zonder beperking van de geldigheidsduur worden afgeleverd.

De meest gebruikte behandeling is om 's nachts via een neusmasker lucht in de neus en keel te blazen met een kleine compressor. Hierdoor ontstaat een overdruk in de keel en wordt het toeklappen van de keel verhinderd.

Elke dag vindt u in Het Nieuwsblad een gezondheidstip www.gezondheid.be

Corrigeer

Het beste van Enkel voor abonnees