Gemeenteraadslid Frank Hosteaux naar PVDA

Gemeenteraadslid Frank Hosteaux naar PVDA

PVDA-voorzitter Peter Mertens was in zijn nopjes met de komst van Frank Hosteaux. mtv Foto: © Thomas Verheyen

ANTWERPEN - Na enkele maanden onafhankelijk in de gemeenteraad te hebben gezeteld, stapt Frank Hosteaux nu over naar PVDA. 'Het klikte vanaf de eerste moment.'

Eind januari verliet Frank Hosteaux de SP.A. uit onvrede met een aantal beslissingen die door zijn toenmalige partij werden gesteund. Zo kon hij onder meer niet verkroppen dat de partij zich achter de overlastmaatregelen in Antwerpen Noord en de afbouw van het stadspersoneel schaarde. Hij zetelde vervolgens enige tijd als onafhankelijke in de Antwerpse gemeenteraad, maar die 'politieke dakloosheid', zoals hij het zelf verwoordde, kon niet te lang blijven duren. Onder meer daarom nam hij zelf het initiatief om met de PVDA aan tafel te gaan zitten.

'Het klikte vanaf de eerste moment en na enkele ogenblikken was de overgang naar de PVDA dan ook al beklonken. Je voelt hier meteen een heel opvallende warmte binnen de partij. Bij de SP.A hing er daarentegen steevast een erg kille sfeer.'

PVDA-voorzitter Peter Mertens was uiteraard erg in zijn nopjes met het binnenhalen van Hosteaux.

'De SP.A vertaalt niet langer het socialistische buikgevoel. Dat willen wij met de hulp van Frank wel doen. Hij past perfect binnen de versterking van de PVDA', zegt Mertens, die met deze eerste zetel voor de PVDA in de gemeenteraad al halfweg de doelstelling zit voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

Vorige week verliet overigens ook Eric De Bruyn al de SP.A. om met een nieuw project te starten. Met 'Rood!' zal hij proberen om op lange termijn de linkse krachten in Vlaanderen te verenigen. De Partij Van De Arbeid sprong daar handig op in en bood de nieuwe aangekondigde partij aan om bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 in Antwerpen een kartel met hen te vormen. Daar ging De Bruyn vooralsnog echter niet op in.

Guy Lauwers, voorzitter van de Antwerpse SP.A, reageerde gematigd op het vertrek van beide heren uit de SP.A. 'Uit een recent gesprek met Eric De Bruyn en Frank Hosteaux is gebleken dat zij zich niet kunnen vinden in de visie van de stadspartij', besloot Lauwers.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio