Rijksarchief verhuist in 2013 naar nieuw gebouw aan Bagattenstraat

Geraard Duivelsteen staat te koop

Geraard Duivelsteen staat te koop

Dirk Boncquet, voor het Duivelsteen: 'Er een hotel van maken, zou misschien ook kunnen...'fvv Foto: © Frederiek Vande Velde

GENT - Het Geraard de Duivelsteen is te koop. Het is een van de beroemdste historische gebouwen van Gent. Het Rijksarchief vindt er nu nog onderdak, maar het verhuist in 2013 naar een nieuw gebouw aan de Bagattenstraat. Welke toekomst heeft die sombere burcht?

De Regie der Gebouwen plant een nieuwbouw voor het Rijksarchief op de plek waar de vroegere Volvo-garage stond, tussen de Bagatten- en de Jeruzalemstraat.

Het Rijksarchief is al sinds de 19de eeuw gehuisvest in het Geraard de Duivelsteen. Maar dat gebouw is al een tijd ongeschikt voor een archief. In 2009 werd het nog geteisterd door ongedierte. De nieuwbouw zal plaats bieden aan een 40 km legboorden en ongeveer 7.815 m2 groot zijn. Uit de zes ingediende projecten zal een winnaar worden gekozen. Bedoeling is dat de nieuwbouw tegen midden 2013 is gerealiseerd en het Rijksarchief dan kan verhuizen. De Regie zal het gebouw huren voor 25jaar.

De 13de-eeuwse burcht is genoemd naar ridder en bouwheer Gheeraert Vilain, bijgenaamd De Duivel. Het was achtereenvolgens een ridderverblijf, wapenarsenaal, klooster, school en bisschoppelijk seminarie. In 1904 werd nog een neogotische vleugel bijgebouwd voor het Rijksarchief. Het beschermde gebouw is een uniek voorbeeld van militaire en civiele activiteiten. Als je Gent van die kant binnenkomt, kan je amper naast deze somber ogende burcht kijken - al hebben veel Gentenaars en toeristen er nauwelijks oog voor. Dat er een Rijksarchief met kilometers oude en waardevolle documenten in verscholen zit, weet bijna niemand.

Woongelegenheid

Maar wat kun je met dergelijk monument aanvangen? Ooit werd het idee geopperd om er een hotel van te maken, zoals de Spaanse paradorés, die in kastelen en kloosters zijn ondergebracht. Het steen ligt immers in het hart van de stad.

Dirk Boncquet, directeur Monumentenzorg en Architectuur, stelt dat het gebouw best een openbare functie krijgt. 'Dan kunnen de Gentenaars en toeristen binnen eens een kijkje nemen. Weinig mensen kennen de binnenkant. Een hotel kan. Alleen moeten we eerst een inventaris maken van wat waardevol is en wat niet. Die burcht is vaak verbouwd en op het einde van de 19de eeuw nog zwaar gerestaureerd. Een museum of woningen lijken me uitgesloten. Een combinatie met de Hogeschool die het belendende gebouw van de vroegere Nationale Bank heeft gekocht, is een mogelijkheid. Het idee om er een ontmoetings- en onthaalcentrum voor Het Lam Gods onder te brengen, is al gelanceerd, maar het moet financieel haalbaar zijn.'

Lieven Decaluwe (ProGent), schepen van Cultuur, opperde dat laatste idee. 'Dat wereldberoemde schilderij spelen we te weinig uit', zegt hij. 'Bezoekers kunnen zich eerst verdiepen in de geschiedenis van Het Lam Gods voor ze naar het veelluik in de Sint-Baafskathedraal gaan kijken.'

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio