Infovergadering over milieuvergunning varkensstal

IZEGEM - Er loopt een openbaar onderzoek voor een milieuvergunning voor een varkenshouderij in de Ondankstraat. In 2005 zorgde dit voor heel wat commotie.

Momenteel loopt er een openbaar onderzoek voor een milieuvergunning voor de varkenshouderij in de Izegemse Ondankstraat, net aan de grens met de gemeente Lendelede. In 2005 zorgde de varkenshouderij voor heel wat commotie: Protesterende omwonenden richtten toen de actiegroep ‘Varkensbaai' op, organiseerden bewonersvergaderingen, en stapten zelfs naar de Raad van State, om beroep aan te tekenen tegen de komst van de varkenshouderij voor 2.035 varkens. De buurtbewoners vreesden geur-, lawaai- en verkeershinder. Uiteindelijk besliste toenmalig Vlaams minister van Leefmilieu Kris Peeters om de Lavapic NV toch een milieuvergunning toe te kennen.

Het was gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) die toen de zaak op de gemeenteraad bracht.

‘Een 50-tal mensen protesteerden voor de Izegemse raadszaal, en drukte de bezorgdheid uit over de komst van de varkensstal', herinnert het raadslid zich. ‘Uit de discussie tijdens de zitting bleek dat er binnen de meerderheid onenigheid over het dossier was. Tijdens een geanimeerde zitting van het schepencollege, dat enkele dagen na de raadszitting speciaal bijeenkwam om de kwestie te bespreken, waren er telkens drie stemmen voor, drie tegen en één onthouding. Het schepencollege schoof toen de hete aardappel door naar de provincie.'

Gemeenteraadslid Kurt Himpe zal tijdens de zitting van eind juni uitleg vragen over het standpunt van de huidige meerderheid. ‘Het openbaar onderzoek loopt tot 8 juli 2011, en er is een informatievergadering op dinsdag 21 juni om 19 uur, in de polyvalente ruimte van De Leest', aldus nog het raadslid.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio