'Wateroverlast inperken met structurele maatregelen'

Minister Schauvliege bezoekt automatische wachtbekkens

Minister Schauvliege bezoekt automatische wachtbekkens

Karel Leliaert van VMM geeft uitleg over de wachtbekkens.edp Foto: © Eric De Pessemier

LIERDE/ GERAARDSBERGEN - Minder dan een jaar na de overstromingen van november 2010 krijgen twee nieuwe wachtbekkens aan de Molenbeek in Geraardsbergen en Lierde stilaan vorm. Dat stelde Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) gisteren vast bij een bezoek aan de werken.

De Molenbeek gaf al meermaals aanleiding tot wateroverlast, vooral stroomafwaarts. Om de bedreigde bewoning beter te beschermen, legt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) nu twee gecontroleerde overstromingsgebieden aan ter hoogte van de Vuilstraat in Vloerzegem (GOG Molenbeek) en op de Ophasseltbeek op de grens van Lierde en Geraardsbergen (GOG Ophasseltbeek). Het project zal vervolledigd worden met de aanleg van een derde wachtbekken op de Moenebroekbeek. 'Deze drie wachtbekkens zullen plaatselijk heel wat waterellende verhinderen', licht Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege die samen met onder meer de Lierdese schepen van milieu André Eeman (CD&V) de werken bezocht.

Hoogstaande technologie

'Maar om de problemen op lange termijn op te lossen, moeten er ook brongerichte en structurele maatregelen worden genomen. De werken aan de twee wachtbekkens zijn intussen al ver gevorderd. De aanleg van dijken en het ophogen van straten rond beide wachtbekkens verliep door de bijzonder natte zomer dan weer moeizamer.

Daarnaast is er ook aandacht voor kwaliteitszorg bij de bouw van dergelijke constructies. Het gaat om automatisch gestuurde wachtbekkens waar hoogstaande technologie aan te pas komt. Het vullen van de bekkens start pas wanneer het waterpeil een kritieke drempel bereikt, zodat de waterbergingsinfrastructuur maximaal wordt benut. Na de overstromingen van vorig jaar werd 10 miljoen euro extra vrijgemaakt bij de begrotingscontrole. De wachtbekkens in Geraardsbergen werden al eerder besloten, dergelijke bouwwerken nemen doorgaans meerdere jaren in beslag.

Structurele aanpak

Voor een deel van de kosten van de wachtbekkens aan de Molenbeek kon ook een beroep gedaan worden op Europese subsidies binnen het WAVE-project.' Met de extra investeringen beantwoordt minister Schauvliege aan de nood aan infrastructuur voor waterberging in Vlaanderen. Samen met de provincie Oost-Vlaanderen, de lokale besturen en betrokken administraties wordt gewerkt aan structurele oplossingen voor de wateroverlast in de Dendervallei. 'We willen de problemen structureel aanpakken, en daarvoor hebben we de samenwerking van alle beleidsniveaus nodig', besluit minister Schauvliege.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio