Boechout fietsvriendelijke gemeente

BOECHOUT - Volgens de Fietsersbond Azura is het geen toeval dat Boechout genomineerd is als ‘fietsvriendelijke gemeente van Vlaanderen'.

De Fietsersbondafdelingen van de Antwerpse zuidrand (Azura) evalueerden het lokale fietsbeleid sinds 2007 met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen.

‘Een fietsvriendelijke leefomgeving gestalte geven' was één van de voorname opdrachten van het gemeentelijk beleid. Boechout heeft daar, aldus de Fietsersbond, de voorbije legislatuur werk van gemaakt, getuige daarvan de nominatie als ‘fietsvriendelijke gemeente van Vlaanderen'. Het rapport verwijst naar het project Zilverenhoek-Welvaartstraat en omgeving Sint-Gabriël dat volledig werd uitgevoerd, naar de heraanleg Oude Steenweg-Lange Kroonstraat (met fietssuggestiestroken) en neemt werken in het verslag op, die dit jaar nog voltooid worden waaronder de Vremdesesteenweg, de Boechoutveldweg en de heraanleg van de stationsomgeving en Frans Segersstraat.

Boechout telt 19 km gemeentelijke fietspaden die een gemiddelde score halen van 5,7. Ten opzichte van de 30 gemeenten die in 2007 een comfortaudit hebben uitgevoerd, situeert de gemeente zich met dit cijfer op plaats acht. Kijkt men naar de trillingen, dan komt Boechout met een gemiddelde score van 4,6 slechts op de 18de plaats. Het zijn vooral de oude fietspaden die de score naar beneden halen, zoals in de Borsbeeksesteenweg. Ook in de Alexander Franckstraat kan het deel tussen de Boshoek en de Provinciesteenweg best in overeenstemming gebracht worden met de normen uit het fietsvademecum, vermits dit voor zowel het auto- als fietsverkeer een drukke weg is. Het is maar één van de missing links.

Van de 19 km is deze legislatuur 5 km vernieuwd: die vernieuwde fietspaden halen een score van 8, dankzij het gebruikte materiaal (veel beton en asfalt). Dat zorgt ervoor dat op het gebied van het trillingscomfort de score oploopt tot 8,2. Ook wat de breedte van het fietspad en de buffer betreft, ziet de Fietersbond een duidelijke verbetering.

www.fietsersbond.be/azura/fietsrapport

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio