Discontorente is geen 'funds rate'

De Federal Reserve verlaagde gisteren zijn discontorente maar liet de veel belangrijkere funds rate ongewijzigd. Het discontotarief is de rente waartegen banken rechtstreeks geld kunnen lenen bij de Fed. Het zijn kortlopende kredieten, meestal voor 24uur. Voor elk krediet gaat de Fed na wat de bank ermee wil doen en eist ze een onderpand.

Druk heen en weerDe banken maken daarom relatief weinig gebruik van die discontomogelijkheid. Sinds 2003 voert de Fed bovendien een beleid waarbij de rente die daarvoor aangerekend wordt, systematisch een stuk hoger ligt dan de funds rate. Dat laatste tarief wordt dagelijks en voor honderden miljarden dollar gebruikt tussen de banken onderling.

Het is de rente die banken betalen aan andere banken als ze heel even geld nodig hebben om hun verplichte (renteloze) reserves bij de Fed op het wettelijk opgelegde peil te houden. Voor de meeste banken is dat tien procent van al het geld dat op hun zichtrekeningen staat. Aan die reserveverplichting moet elke avond opnieuw worden voldaan. Daarvoor wordt druk met kortermijnkredieten heen en weer geschoven tussen banken die even meer geld ter beschikking hebben dan ze zelf nodig hebben en andere die voor 24uur extra middelen kunnen gebruiken. (lc)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees