'Geef alle jongeren aandacht'

'Zelfdoding gebeurt nooit zomaar om één gebeurtenis', zegt Nico De fauw van werkgroep Verder. 'Het is belangrijk dat je erover praat als je je niet gelukkig voelt', zegt therapeute An Michiels.

Zelfdoding bij jongeren is een groot probleem in ons land. 'Elke week pleegt iemand uit de leeftijdsgroep van 15tot 18jaar zelfmoord', zegt Nico De fauw (foto) van de werkgroep Verder, voor nabestaanden van zelfdoding. 'De laatste tien jaar is het aantal zelfdodingen bij jongeren almaar gestegen.'

Gisteren maakten twee jongeren, een jongen van bijna18 en een meisje van14, een eind aan hun leven door uit een raam te springen waar hun klasgenoten bij waren.

'Het is belangrijk dat we nu aandacht hebben voor de klasgenoten', zegt therapeute An Michiels. Zij behandelt kinderen en jongeren en helpt hen onder andere met rouwverwerking. 'Iemand die zelfmoord pleegt, kan een soort van voorbeeldfunctie vervullen. Het is belangrijk dat ze nu over hun gevoelens kunnen praten in een veilige omgeving. Dat hoeft niet per se een leraar te zijn. Leraren denken meestal dat hun leerlingen hen volledig vertrouwen, maar dat is niet altijd het geval.'

'De klasgenoten kunnen uit deze trieste voorvallen de les trekken dat als je je niet gelukkig voelt, je daar beter met iemand over praat. Je staat er nooit alleen voor. We moeten echter niet alleen voor de klasgenoten aandacht hebben, maar voor álle jongeren. Het is jammer dat er zoiets moet gebeuren voor we doorhebben dat onze kinderen niet alleen materiële zaken nodig hebben.'

Nico De fauw bevestigt dat nazorg niet alleen belangrijk is voor de jongeren van de twee scholen. 'Iedereen die met jongeren werkt, moet nu extra alert zijn. Er zijn draaiboeken die scholen kunnen gebruiken om met deze situatie om te gaan. Wij pleiten ervoor dat elke school zo'n draaiboek liggen heeft, want het kan elke school overkomen.'

'Om te weten wat deze jongeren tot hun wanhoopsdaad heeft gedreven, moeten we eerst na gaan hoe de sfeer in de klas was', zegt An Michiels. 'Ik ken de situatie uiteraard niet. Maar door zoiets in het bijzijn van klasgenoten te doen, wil iemand waarschijnlijk een boodschap doorgeven. Het kan zijn dat ze willen tonen dat ze in deze groep veel pijn hebben geleden. Voor leraren komt zoiets als een verrassing, want de leraar is vaak de laatste die het weet als er iemand gepest wordt. Maar er kan ook iets heel anders gespeeld hebben.'

Volgens Nico De fauw hoeft er geen speciale reden te zijn waarom de jongeren voor het oog van hun klasgenoten zelfmoord hebben gepleegd. 'Als iemand suïcidaal is, ontstaat er een soort van tunnelzicht. De dood is de enige oplossing voor hun probleem. Op dat moment houden ze geen rekening met de impact van hun wanhoopsdaad op hun familie, vrienden of klasgenoten.' (ems, est)Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees