Kampenhout-Sas in beroep tegen vergunning

KAMPENHOUT - Het actiecomité 'Kampenhout-Sas Ademt' heeft donderdag beroep aangetekend bij minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) tegen de milieuvergunning van de firma Van Gansewinkel. Het bedrijf wil haar overslagstation aan Kampenhout-Sas gevoelig uitbreiden met onder andere asbesthoudend materiaal. 'We dienden 1.084 bezwaarschriften in. Helaas een maat voor niets', bertreurt Bert Francois van het actiecomité. ‘Begin januari bracht het schepencollege immers een gunstig advies uit. Nochtans gaf de Milieuadviesraad eerder al een negatief advies. Dat vond enkel gehoor bij schepen van Leefmilieu Gwenny De Vroe (Open VLD), die in het college tegen stemde.

Ook de bestendige deputatie van Vlaams-Brabant keurde de milieuvergunning voor Van Gansewinkel goed. Het woord is nu aan de minister.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio