Eerste Izegemnaren waren Romeinen

Eerste Izegemnaren waren Romeinen

De Romeinse site is per toeval ontdekt tijdens werken aan een nieuwe verkaveling. Ten Mandere

IZEGEM - Bij opgravingen op de hoek van de Katteboom- en Hondekensmolenstraat, zijn sporen van een Romeinse nederzetting gevonden.

'Een belangrijke vondst voor de stad', zegt Bart Blomme van Heemkring Ten Mandere heel opgetogen. 'Er zijn resten aangetroffen van een Romeinse brandstapel en een grafheuvel. De ruïnes dateren uit de tweede of derde eeuw na Christus. Het is de eerste keer dat we bewijzen vinden van bewoning uit die periode. Tot voor de opgraving konden we de geschiedenis enkel staven tot de periode van Sint-Tillo en dat is toch vierhonderd jaar later.'

Ook de locatie waar de resten zijn gevonden maakt het interessant. 'We gingen er al van uit dat er ooit mensen woonden aan deze kant van de Mandel, maar de afstand verrast ons.'

De Romeinse overblijfselen werden ontdekt omdat op de site net een nieuwe verkaveling wordt aangelegd. De wet schrijft voor dat archeologen eerst de bodem onderzoeken op interessant historisch materiaal. Door de vondst worden de opgravingen verder gezet. De zone wordt afgegraven tot op het archeologisch niveau en zal dan verder manueel blootgelegd worden. De betrokkenen gaan alles minutieus registreren zodat niets verloren gaat en de gevonden info optimaal kan benut worden.

Achteraf zullen de archeologen de gevonden informatie vergelijken met bekende sites en historisch materiaal. Het eindrapport moet zo een stukje Izegemse geschiedenis reconstrueren. Voor het grote publiek blijft de verkaveling verboden terrein. De opgravingen zelf brengen de timing van de verkaveling niet in het gedrang.

Meer info: www.tenmandere.be

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio