CENTRUM Openluchtopvoeding erkent vroeger misbruik in OUDE Instelling

Slachtoffers Vrij en Vrolijk krijgen hulp

BRASSCHAAT - Diensten- en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding (OLO) erkent dat (seksueel) misbruik en wanbeleid plaatsvonden in de instelling Vrij en Vrolijk, waarvan zij de overheidsvergunning overnam. Het centrum wil slachtoffers begeleiden naar de hulpverlening.

In de volksmond was Vrij en Vrolijk een instelling voor moeilijk opvoedbare kinderen. Het ging er in het Medisch Pedagogisch Instituut helaas alles behalve vrij en vrolijk aan toe. In 1974 bracht de Werkgroep Bijzondere Jeugdzorg een 157 pagina tellend schrijnend dossier uit, waarin wantoestanden zoals verwaarlozing van kinderen, gesjoemel met geldstromen en nepotisme vanuit de directie gedetailleerd doorgelicht werden. Op verschillende blogs op internet is te lezen dat zich ook veelvuldig seksueel misbruik heeft voorgedaan.

In 1980 werd de instelling Vrij en Vrolijk gesloten. De overheidsvergunning werd overgenomen door Diensten- en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding (OLO). Algemeen directeur Jean-Pierre Van Baelen heeft een open brief geschreven waarbij hij het leed van de slachtoffers uit het verleden erkent en waarin hij ook wil aantonen dat er nu een totaal ander beleid is. ‘Vrij en Vrolijk is terecht dood en begraven, maar als opvolger worden we nog altijd geconfronteerd met het leed uit het verleden', schrijft hij. ‘We willen dat leed niet uit de weg gaan. De pijn eindigt niet bij het opdoeken van een organisatie.'

Nog steeds krijgt OLO af en toe een brief of een telefoon van een slachtoffer van Vrij en Vrolijk. ‘Onlangs nog kwamen twee mensen op bezoek, die hier in Vrij en Vrolijk hun jeugd hadden doorgebracht. Het was de zwaarste tijd uit hun leven, vertelden ze. Het was voor deze mensen erg emotioneel om hier terug te zijn. De pijn en de angst kwamen weer naar boven, maar achteraf gezien had het bezoek hen deugd gedaan, omdat ze hun verhaal kwijt konden en met eigen ogen konden zien dat de zorg voor cliënten nu centraal staat,' aldus de directeur.

‘We willen de slachtoffers van het vroegere Vrij en Vrolijk laten weten dat ze terecht kunnen bij de Centra voor Algemeen Welzijnswerk. Indien ze het moeilijk vinden om deze stap alleen te zetten, willen wij hen hierbij begeleiden', verklaart communicatiemedewerker Annemie Vandeputte.

Ander beleid

Met deze actie wil het Diensten- en Begeleidingscentrum ook aantonen dat er nu een heel ander beleid wordt gevoerd. ‘Integriteit, basisveiligheid en zorg op maat zijn kernwoorden voor onze medewerkers', stelt Peter Verfaillie, directeur van het Medisch Pedagogisch Instituut van het OLO. ‘Onze personeelsleden krijgen een vorming over grensoverschrijdend gedrag. Ze leren signalen herkennen van probleemsituaties. Voor de kinderen en jongeren wordt minstens een keer per maand een tevredenheidsonderzoek georganiseerd. Elke jongere krijgt ook een brochure met de rechten van het kind, in een taalgebruik aangepast aan de leeftijd.'

‘Loopt er ondanks alles toch iets fout, dan garanderen wij dat slachtoffers de juiste zorg krijgen. Wij werkten hiervoor al samen met het gerecht, slachtofferhulp en kinderpsychiater Peter Adriaenssens', aldus nog directeur Jean-Pierre Van Baelen in zijn brief.

Het centrale meldpunt van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk is te bereiken op 0476-92.18.04 of via onthaal@caw.be.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio