Telex

Meer dan duizend bezwaren tegen afvalverwerking

KAMPENHOUT - Omwonenden leverden 1.065 bezwaarschriften af tegen de aanvraag van de firma Van Gansewinkel voor een uitbreiding van haar milieuvergunning aan Kampenhout-Sas.

De firma wil onder andere veertig ton asbesthoudend materiaal en ander gevaarlijk afval extra verwerken. Hiervoor liep sinds vorige maand een openbaar onderzoek. Het gemeentebestuur debatteerde al over de resultaten maar het definitieve advies naar de provincie zal pas op 9januari vertrekken. Het advies van de Milieuraad is wel al negatief.

‘De meeste mensen maken zich zorgen over de extra lawaaioverlast en ook de opslag van asbest', zegt burgemeester Jean Meeus (CD&V). ‘We mogen het maatschappelijk draagvlak niet uit het oog verliezen maar het is de deputatie die de beslissing zal nemen.'

De provincie verlengde de behandelingstermijn van de aanvraag ondertussen met twee maanden, tot 25 januari 2012.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio