Schepencollege geeft fiat aan 'Zevenhuizenstraat'

LINT - Morgen dinsdag zal het schepencollege de gemeenteraad vragen het plan ‘Zevenhuizenstraat' voorlopig vast te stellen. Het dossier kan vijftien jaar aanslepen.

De vraag is of de gemeenteraad er goed aan doet het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zonder meer vast te stellen. Vorige week trokken Natuurpunt en de Bond Beter Leefmilieu aan de alarmbel. Ze voerden een onderzoek uit naar de oorzaken van overstromingen en hielden een groot aantal plannen tegen het licht. 'Daaruit blijkt', zo zeggen ze, 'dat het RUP Zevenhuizenstraat afstevent op mogelijke overstromingen stroomafwaarts.'

Maar schepen van Ruimtelijke Ordening Harry De Brabandere (N-VA) zegt dat hun conclusies voorbarig zijn en dat zijn departement alle mogelijke voorzorgen neemt opdat de toekomstige bewoners geen wateroverlast kennen.

'Overeenkomstig het decreet over het algemeen waterbeleid, is het plan aan de watertoets onderworpen', zegt hij.

'Het plangebied is op de overstromingskaarten niet aangeduid als overstromingsgevoelig gebied. De gronden binnen het plan zijn aangeduid als matig gevoelig voor grondwaterstroming. Constructies van vijf meter diep en honderd meter lang zouden schadelijk kunnen zijn, maar die komen in het RUP niet voor.'

'Er komt inderdaad een groot aantal woningen en stroomafwaarts zijn er al overstromingsproblemen. Maar het gebied moet nog grotendeels ontwikkeld worden. Het bouwdossier kan wel vijftien jaar aanslepen en er kunnen bijkomende maatregelen geëist worden. Nu reeds worden maatregelen met betrekking tot vertraagde afvoer voorgesteld door een buffergracht uit te tekenen, centraal in het deelgebied. Daarnaast kan een bufferbekken worden gerealiseerd, aansluitend met het overstromingsgebied ten oosten van het plangebied. Globaal gezien heeft de realisatie van het plan dan ook geen betekenisvolle negatieve effecten op de waterhuishouding.'

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio