Directeur Spanjeschool op non-actief gezet

ROESELARE - De ouders van de leerlingen van de Spanjeschool in Roeselare ontvingen een brief waarin hen werd meegedeeld dat de directeur van de vrije basis- en kleuterschool in de Vierwegstraat tijdelijk op non-actief is geplaatst.

Kris Pouseele bevestigt als voorzitter van de scholengroep Arkorum dat de maatregel vorige week werd genomen en van kracht blijft tot aan de kerstvakantie. Op de reden van die beslissing wil hij niet ingaan. ‘Het gaat om een interne aangelegenheid. Intussen werd Francis Devolder aangesteld als waarnemend directeur.'

Er loopt intussen een tuchtonderzoek tegen de 49-jarige J.D. Volgens welingelichte bron zou dat te maken hebben met mogelijke malversaties bij het financieel beheer van de school, waarvan ook het Barnumschooltje deel uitmaakt. Vorig schooljaar vierde de Spanjeschool nog uitgebreid haar 175ste verjaardag.

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio