Homobarometer voor overheidsdiensten

Homobarometer voor overheidsdiensten

Wie holebi's in zijn vriendenkring heeft, scoort beter in de homobarometer.Herman Ricour
Foto: © Herman Ricour

Alle federale overheidsadministraties krijgen de kans om met een 'homobarometer' de graad van homofobie onder hun personeel te meten.

Guy Fransen

De federale minister van Maatschappelijke Integratie, Christian Dupont (PS), probeerde de barometer al uit bij drie Federale Overheidsdiensten. Het is een vragenlijst waarin wordt gepeild naar clichés, vooroordelen, verbale discriminatie en een homofoob werkklimaat. De test verliep niet van een leien dakje. Dupont had de bedoeling vijf overheidsadministraties in het pilootproject te betrekken, maar de overheidsdiensten Financiën en Defensie weigerden om de enquête onder de ambtenaren te verspreiden. De administraties Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, en Volksgezondheid deden wel mee.

Van de 3.383aangeschreven ambtenaren vulden er 853 de 'homobarometer' in. Daaruit blijkt dat acht procent van de deelnemers (één ambtenaar op twaalf) verklaarde homo, lesbienne of biseksueel te zijn. Volgens de wetenschappers stemt dat overeen met resultaten van ander onderzoek, waarin 5 tot 10procent zich holebi noemt.

Grappen

De rondvraag bracht aan het licht dat 54procent van de deelnemers stelde dat het voor een holebi moeilijk is om zich te outen op de werkvloer. Twee op de drie zei in de anonieme enquête zich niet te durven outen, uit vrees voor schade. In de homobarometer zeiden 46procent op de werkvloer geconfronteerd te worden met opmerkingen en grappen over homo's.

Volgens de onderzoekers van de Université Catholique de Louvain (UCL) die de barometer hebben opgesteld, Inès de Biolley en Melda Aslan, scoren de drie bevraagde administraties goed op de homobarometer, met een gemiddeld eindresultaat van 27,06 op een schaal die varieert van tien (voor totaal geen homofobie) tot zeventig (met zware homofobie). Ze waarschuwen er wel voor dat die gunstige score het gevolg is van algemene vragen. Worden de ambtenaren gevraagd wat ze zouden doen als de leraar van hun zoon homo was of zouden durven praten over hun lesbische dochter, is de score heel wat minder goed.

Sensibilisering is nodig

Mensen die homo's en lesbiennes in de vriendenkring hebben, scoren qua verdraagzaamheid beter in de homobarometer. Het onderzoek detecteerde ook zes risicogroepen met neiging tot meer homofobie. Het kwam uit bij personen die geen homo of lesbiennes kennen, mannelijke ambtenaren, getrouwde ambtenaren, 55-plussers, lagere opleidingsniveaus en Franstalige ambtenaren die minder verdraagzaam zouden zijn.

De onderzoekers besluiten uit het verkennend onderzoek dat de federale overheid hoogdringend werk moet maken van meer sensibilisering rond homofobie, opdat het bij ambtenaren en bevolking even bekend zou geraken als racisme.

Ze vragen de toekomstige regeringsverantwoordelijken en managers van de overheidsadministraties ook oog te hebben voor het feit dat de bevraagden stelden geen vertrouwen te hebben in de op diverse administraties aangestelde vertrouwenspersoon. De wetenschappers stellen dat het debat over homofobie voort moet worden aangezwengeld en de resultaten van de homobarometer ook in elke administratie zouden moeten worden getoond.

Ondanks de tegenwerking van twee overheidsdiensten, zegt Dupont de homobarometer toch in alle administraties te zullen lanceren, en moet volgens de minister homoseksualiteit als vierde pijler worden opgenomen in een diversiteitsbeleid, naast etnische origine, gender en handicap.

Vandaag is het Internationale dag tegen homofobie. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding zegt met tevredenheid terug te blikken op de juridische vooruitgang die ertoe geleid heeft dat holebi's in België kunnen huwen en kinderen kunnen adopteren, en zegt dat er ook in de arbeidssfeer en het aanbod van goederen en diensten een uitdrukkelijk verbod op discriminatie bestaat op grond van seksuele geaardheid.

Toch zegt het Centrum zich zorgen te maken over binnenlandse en internationale ideologische verharding en een heropflakkering van fundamentalistische strekkingen binnen religies die de homoseksuele gemeenschap veroordelen.

Volgens directeur Jozef De Witte moet in het onderwijs meer aandacht aan homoseksualiteit worden besteed.Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees