Grootste windmolenpark van het land

© Dirk Lambrechts

© Dirk Lambrechts

1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

Een tiental bedrijven bieden tegen elkaar op om windmolens te plaatsen in Haspengouw. Actiegroepen in Waals-Haspengouw tellen er al 121 aanvragen. Daar komen er nog minstens veertig bij op de as Tienen-Hoegaarden- Landen-Gingelom.

Het valt niet op door de versplintering over verschillende firma's, gemeenten, provincies en gewesten, maar op het Haspengouwse plateau is het grootste windmolenpark van het land in de maak. Aan Waalse zijde zijn bedrijven zoals Air Energy, Alternative Green, Electrabel,... in het geding. In Hélécine loopt nu het openbaar onderzoek voor de bouwvergunning. Er zijn bezwaren over de afstand tot enkele huizen. In Boneffe slaan comités alarm wegens ‘de anarchie aan windmolens in het landschap.' Vanop de watermolen van Jandrenouille zou je 25 molens zien. De optelling van alle projecten vult de ruimte tussen de E411 en de E40. Aan Vlaamse zijde participeert de stad Landen zelf in een project met windmolens langs de E40. Het betrokken bedrijf is Green Sky en het gaat over 27 molens, waarvan er acht op het grondgebied van Landen komen. Landen heeft daarmee elf procent van de aandelen. Naast twee elektriciteitsmaatschappijen is ook Sint-Truiden aandeelhouder in dit project. Het OCMW van Landen keurde in een recente zitting de principebeslissing goed om windmolens op haar grond nabij het industrieterrein toe te laten. Daar gaat het om het bedrijf Aspiravi dat minstens vier windmolens richting Neerwinden en Overwinden wil plaatsen. Het OCMW strijkt hiervoor drieduizend euro per jaar op. Volgens OCMW-voorzitter, Gerty Lintermans (CD&V), onderhandelt Aspiravi ook met de stad Landen. Volgens de schepen van Milieu, Rik Gysemberg (Wakker Landen), is er nog een derde kaper op de kust: Win Vision. Die gaf een videopresentatie op het schepencollege. Deze firma wil vier molens in Linter en drie in Landen, op de ‘Hespense Berg', plaatsten. Win Vision kocht volgens de schepen al gronden. Vertraging De installatie van de windmolens in Gingelom was nog voor dit jaar gepland, maar is uitgesteld. ‘Oorzaak is de koppeling van de bouw van de Vlaamse windmolens aan die van Wallonië. Daardoor ligt het aantal te hoog en moet waarschijnlijk een milieueffectenrapport (MER) worden uitgevoerd en dat onderzoek vertraagt de start van de werken tot volgend jaar', zegt burgemeester Charly Moyaerts (SP.A) in Gingelom. Het gaat om zeven windmolens langs de E40. Aanvankelijk waren er vier gepland, maar Hannuit wenste zijn aantal te verminderen en schoof drie molens door naar de overkant van de autoweg. Sint-Truiden plant op eigen grondgebied zes tot tien windmolens op Saffraanberg. Maar Limburg Wind heeft daar ook al grond in erfpacht genomen zodat er een conflict ontstaat. Tienen pleegt overleg met elektriciteitsmaatschappijen voor twee windmolens. Het ene dossier omvat een pakket molens, waarbij ook Hoegaarden betrokken is, het andere loopt samen met installaties in Lubbeek en Glabbeek. Maar de radars van Bevekom (militaire luchthaven) en Bertem (luchthaven Zaventem) beperken de keuzes. Mogelijk komen er windmolens nabij de grens Vissenaken-Binkom en in Goetsenhoven nabij de E40-afrit Hélécine. Groen! heeft al bezwaren geuit tegen eventuele molens in Bost. Voor Hoegaarden is sprake van dertien molens nabij de E40, voornamelijk op grondgebied Outgaarden. Electrawind heeft interesse, maar kreeg voor twee molens al de wind van voren, omdat ze te dicht bij de woonzone lagen. In Glabbeek is sprake van één windmolen in het vroegere militaire domein. Ecopower beheert dat dossier. Eén molen lijkt te weinig voor een investering, maar is haalbaar indien hij behoort tot een pakket, gespreid over meer gemeenten. Landschappen Gezien de veelheid aan ongecoördineerde initiatieven, is in de streek geen algemeen debat gevoerd over de windturbines. Maar volgens schepen Gysemberg is het schepencollege van Landen alleszins niet geneigd om zomaar overal molens toe te laten. Landen is nogal fier op het Haspengouwse landschap en dat zou er wel eens aan belang kunnen bij inboeten. Precies dat landelijke open landschap is één van de redenen van het sterk toenemende fietstoerisme in de streek. Windmolens naast een autoweg hebben een heel andere impact op het landschap dan windmolens op een heuvel zoals de ‘Hespense Berg', uitzichtpunt over tientallen kerktorens. Vanuit het zuiden van Haspengouw ligt het landschap open tot in Tienen. Maar als je in de toekomst vanuit Jauche naar het noorden kijkt, zou je in de plaats van kerken en watertorens, mogelijk alleen nog maar windmolens zien. (DLL/BE/ELS/RB)

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio