Index benadeelt zestigplussers

Het boodschappenmandje van ouderen is anders gevuld dan dat van de doorsnee Belg. De koppeling van hun pensioen aan de index volstaat daardoor niet om hun koopkracht op peil te houden. Zo blijkt uit een studie van de bank ING.

Tussen begin 2005 en einde 2006 werd het leven gemiddeld 1,9 procent per jaar duurder. Maar voor de 60-plussers bedraagt de stijging gemiddeld 2,1procent per jaar, blijkt uit een studie van ING-econoom Ivan VandeCloot.

De evolutie van de levensduurte wordt in ons land gemeten aan de hand van de index van de consumptieprijzen. Die geeft de prijsevolutie weer van de boodschappenmand van het modale Belgische gezin. Maar geeft de samenstelling ook weer wat een modaal ouder gezin zich zoal aanschaft? Uit het gezinsbudgetonderzoek van 2001 blijkt al meteen dat er forse afwijkingen zijn (zie tabel). Zo verbruiken 60-plussers meer voedsel en niet-alcoholische dranken.

Uiteraard wordt het markantste verschil opgetekend voor gezondheidszorg. Ouderen besteden daar de helft meer aan dan jongere gezinnen. De tabel heeft nochtans enkel betrekking op het remgeld, het door de consument betaalde gedeelte van de medische kosten.

Nog een opvallend verschil ligt in het belang van huisvesting en aanverwante kosten. Gemiddeld besteden de Belgische gezinnen er 14,8 procent van hun totaal budget aan, maar bij de zestigplussers loopt dat op tot 17,4 procent.

Bovendien worden de huisvestingskosten voor ouderen vermoedelijk sterk onderschat. De maandelijkse huurprijs van rust- en verzorgingstehuizen is immers niet opgenomen in de gezondheidsindex. Het is nochtans geen geheim dat ook die prijzen snel oplopen.

Als uitkeringen zoals pensioenen dus zonder meer de gezondheidsindex volgen, wordt de koopkracht van oudere gezinnen jaar na jaar uitgehold. Bij gelijkblijvend verschil loopt die erosie na tien jaar op tot 2,25 procent en na twintig jaar al tot 6procent. Als we ook proberen rekening te houden met elementen als de rusthuisfactuur, dan loopt het verschil na twintig jaar op tot dik 12 procent.

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees