Boek over Mol in de Eerste Wereldoorlog

MOL - De vzw Molse Kamer voor Heemkunde en Studium Generale hebben samen het boek 'Mol in de Eerste Wereldoorlog, door de ogen van tijdsgetuigen' uitgebracht.

De belangstelling voor de 1ste Wereldoorlog neemt toe. Heel wat materiaal is nog ontoegankelijk of onbekend. Daar wilden de Molse archivaris Paul Vos en gepensioneerd hoofdbibliothecaris, Kamiel Mertens uit Balen (op foto), iets aan doen. Ze werkten samen een jaar lang aan het lijvige werk 'Mol in de Eerste Wereldoorlog, door de ogen van tijdsgetuigen'. Het boek telt maar liefst 620 pagina's en het geeft een overzicht van verschillende geheime oorlogsdagboeken, officiële rapporten en allerlei oorlogsnieuws. Paul Vos nam de biografische bladzijden voor zijn rekening, terwijl Kamiel Mertens de redacteur van het boek is. Het werk werd opgedeeld in elf hoofdstukken. In het eerste en tweede hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de Eerste Wereldoorlog. In de volgende hoofdstukken worden de oorlogsdagboeken van Karel Helsen en Edmond Van Eynde behandeld. Daarna vind je nog verslagen en rapporten over WO 1 van Jakob Smeulders, pastoors, het College Burgemeester en Schepenen, Rik Nuyts, het Annoncenblad en de Gazet van Moll. Het boek kost 40 euro. Meer info voor bestellingen 014 81 33 75.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio