Wie kent majoor Wilhelm Metzger?

WILRIJK - Na 65 jaar wil Wilrijk de bevrijding op 4 september 1944 op een bijzondere manier herdenken. Het district is op zoek naar mensen die het allemaal nog hebben meegemaakt.

Het district herdenkt deze gebeurtenis met de inhuldiging van een gedenkteken nabij Fort 7, op zaterdag 5 september. Daarnaast wordt hulde gebracht aan de Duitse majoor Wilhelm Metzger die, door zijn reddende vriendschap in oorlogstijd, Wilrijk behoedde voor een grote ramp. De majoor was commandant van Fort 7 en belast met het beheer van het munitiedepot voor de Duitse Luftwaffe. De majoor, een overtuigde antinazi, onderhield goede contacten met pastoor Jozef Pauwels van de naburige Sint-Jan Vianneyparochie. Metzger kreeg einde augustus 1944 het bevel om het munitiedepot onmiddellijk op te blazen. Op risico van zijn leven, negeerde hij heel bewust het bevel. Wie herinnert zich nog iets van de verwarde bevrijdingsperiode in Wilrijk op 3 en 4 september 1944? Wie heeft majoor Metzger nog persoonlijk gekend? Andere getuigenissen? Info: Hugo Cassauwers, Doornstraat 3 C, 2610 Wilrijk, tel 03-820 53 15. hugo.cassauwers@stad.antwerpen.be.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio