Woord en wederwoord

 

Woord en wederwoord' is een basisprincipe van de journalistiek. Het Nieuwsblad nodigt u daarom graag uit te reageren op een aantal belangrijke nieuws- en opinieartikels.

We vragen u wel dit op een hoffelijke en constructieve manier te doen, zodat uw reacties ook een meerwaarde betekenen voor de andere lezers.

Daarom:

 • blijf bij het onderwerp
 • zorg dat uw bijdrage inhoudelijk onderbouwd is
 • besteed voldoende aandacht aan het taalgebruik
 • wees respectvol ten opzichte van andere personen en organisaties

We werkten deze basisprincipes uit in een reeks duidelijke regels, die u hieronder vindt. Indien u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en opvolgt, kan u vrij een reactie posten.

Reacties die ingaan tegen de regels, zullen verwijderd worden.
Indien u zelf nog reacties opmerkt die niet voldoen aan onze regels, kan u de redactie verwittigen via de knop ‘Verwittig moderator’.

Dank voor uw bijdrage tot het debat.

Liesbeth Van Impe en Pascal Weiss, hoofdredactieGebruiksvoorwaarden - Reactiemogelijkheden nieuwsblad.be


 • Iedereen, die met zijn officiële voornaam en familienaam en correcte adresgegevens (straat, huisnummer, woonplaats) geregistreerd is op nieuwsblad.be, en deze gebruiksregels aanvaard heeft, kan reageren op een selectie van artikels en op een aantal debatten van nieuwsblad.be.
 • Een reactie mag enkel betrekking hebben op het betrokken artikel of het opgegeven onderwerp.
 • Reacties moeten relevant zijn. Het is evenmin toegelaten meermaals dezelfde, of een vrijwel identieke reactie, te plaatsen.
 • Reclame of links naar externe sites, zijn niet toegestaan. Reacties zijn evenmin bedoeld om campagne te voeren of oproepen te lanceren.
 • Persoonlijke aanvallen, beledigende taal en het benoemen van derden met bijnamen, zijn niet toegelaten.
 • Gebruik geen hoofdletters of opeenvolging van leestekens om uw argumenten kracht bij te zetten.
 • Uw reacties worden normaal met voornaam, naam en woonplaats gepubliceerd.
 • Het online plaatsen van een reactie houdt geen enkele inhoudelijke goedkeuring door de redactie in. De auteur van een reactie is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud van zijn reactie.
 • Hou er rekening mee dat de reacties gearchiveerd worden, en opzoekbaar blijven via zoekrobots. De redactie kan niet ingaan op verzoeken om reacties naderhand te verwijderen.
 • Door een reactie online te plaatsen, verleent de auteur de redactie het recht deze eventueel te publiceren in de krant, al dan niet ingekort.
 • De redactie heeft het recht reacties niet te plaatsen, met vertraging te plaatsen of te verwijderen. Zij moet deze beslissing niet motiveren en gaat hierover niet in debat.
 • De redactie heeft het recht een deelnemer tijdelijk of definitief de mogelijkheid om te reageren te ontzeggen. De redactie moet deze beslissing niet motiveren en gaat hierover niet in debat.

Onder meer volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar. Ze zijn dus ook niet toegestaan op www.nieuwsblad.be

 • Racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie
 • Laster, eerroof, beledigingen
 • Misbruik van andermans naam
 • Schending van intellectuele eigendomsrechten

Uw persoonsgegevens en uw IP-gegevens worden bewaard om eventuele identificatie mogelijk te maken. Corelio Publishing N.V. heeft het recht deze persoonsgegevens over te maken aan de gerechtelijke overheden, of om u verantwoordelijk te stellen indien uw reactie aanleiding geeft of kan geven tot een strafklacht, vordering in schadevergoeding of andere actie, van Corelio Publishing N.V. zelf of van een derde.