WELKE RSS-FEEDS BIEDT HET NIEUWSBLAD ONLINE AAN?

Om je in te schrijven voor één of meerdere van onderstaande RSS-feeds plak je de links in jouw nieuwslezer of volg je de specifieke instructies van jouw nieuwslezer.

De RSS-nieuwsticker

Wat is een nieuwsticker?

Dankzij de nieuwstickers van Het Nieuwsblad Online kan u gratis het nieuws van Het Nieuwsblad.be op uw eigen website plaatsen. Uw website bevat 24 uur per dag brandend actueel nieuws, zonder dat u daarvoor veel moeite moet doen. Het volstaat een stukje html-code in uw website te integreren.

Hoe installeer ik een ticker met het nieuws uit mijn gemeente op mijn website?
Geef uw postcode in en klik op ok. Kopieër de onderstaand HTML code.
 
 

Gebruiksvoorwaarden

Het Nieuwsblad/De Gentenaar biedt RSS aan als een gratis service naar elke individuele gebruiker of non-profit organisatie. De service mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door Het Nieuwsblad/De Gentenaar.

U mag deze RSS-services enkel gebruiken mits een duidelijke vermelding van Het Nieuwsblad/De Gentenaar als bron. Het Nieuwsblad/De Gentenaar behoudt zich het recht voor deze service stop te zetten of een onmiddellijke stopzetting van het gebruik van de RSS-service te vragen.