Rit 1

Wassenaar - Wassenaar (142km)

Rituitslag

Positie Renner Team Tijd / Punten
1 Rabobank Continental Team 3u09'46"
2 Krolstone Continental Tea...
3 Team 3C-Gruppe
4 Team GLS - Pakke Shop
5 LKT Team Brandenburg
6 Cyclingteam Jo Piels
7 Swabo
8 Nationale Selectie - Nede...
9 B & E Koopmans Cycling Te...
10 Van Vliet - EBH - Elshof
11 Rabobank Continental Team
12 P3Transfer - Batavus
13 Line Lloyd Footwear Cycli...
14 Robinson Techniek - Lorin...
15 Joker Bianchi
16 Joker Bianchi
17 Van Vliet - EBH - Elshof
18 Krolstone Continental Tea...
19 Joker Bianchi
20 Rabobank Continental Team
21 Orbea - Oreka S.D.A.
22 Team GLS - Pakke Shop
23 Van Vliet - EBH - Elshof
24 Van Hemert Groep - De Jon...
25 Van Vliet - EBH - Elshof
26 P3Transfer - Batavus
27 Ruiter Dakkapellen Wieler...
28 P3Transfer - Batavus
29 Rabobank Continental Team
30 P3Transfer - Batavus
31 KED-Bianchi Team Berlin
32 Ubbink - Syntec Cycling t...
33 Team 3C-Gruppe
34 Van Hemert Groep - De Jon...
35 Rabobank Continental Team
36 Robinson Techniek - Lorin...
37 Cyclingteam Jo Piels
38 Orbea - Oreka S.D.A.
39 Rabobank Continental Team
40 B & E Koopmans Cycling Te...
41 Atlas - Romer's Hausbäcke...
42 Krolstone Continental Tea...
43 Cyclingteam Jo Piels
44 Team GLS - Pakke Shop
45 Atlas - Romer's Hausbäcke...
46 Line Lloyd Footwear Cycli...
47 Line Lloyd Footwear Cycli...
48 Ruiter Dakkapellen Wieler...
49 Krolstone Continental Tea...
50 Rabobank Continental Team
51 Orbea - Oreka S.D.A.
52 Team 3C-Gruppe
53 B & E Koopmans Cycling Te...
54 Team 3C-Gruppe
55 Swabo
56 LKT Team Brandenburg
57 Orbea - Oreka S.D.A.
58 P3Transfer - Batavus
59 Team GLS - Pakke Shop
60 Asito Cycling Team - Löwi...
61 Rabobank Continental Team
62 Asito Cycling Team - Löwi...
63 Krolstone Continental Tea...
64 Van Vliet - EBH - Elshof
65 Cyclingteam Jo Piels
66 Team GLS - Pakke Shop
67 Ubbink - Syntec Cycling t...
68 Ruiter Dakkapellen Wieler...
69 Van Hemert Groep - De Jon...
70 B & E Koopmans Cycling Te...
71 Orbea - Oreka S.D.A.
72 Asito Cycling Team - Löwi...
73 Van Vliet - EBH - Elshof
74 LV Berlin Straße II
75 Cyclingteam Jo Piels
76 Van Vliet - EBH - Elshof
77 Van Hemert Groep - De Jon...
78 Ruiter Dakkapellen Wieler...
79 Ruiter Dakkapellen Wieler...
80 Team GLS - Pakke Shop
81 Krolstone Continental Tea...
82 Cyclingteam Jo Piels
83 B & E Koopmans Cycling Te...
84 Krolstone Continental Tea...
85 Joker Bianchi
86 Cyclingteam Jo Piels
87 Nationale Selectie - Nede...
88 Van Hemert Groep - De Jon...
89 Asito Cycling Team - Löwi...
90 Line Lloyd Footwear Cycli...
91 Robinson Techniek - Lorin...
92 Ubbink - Syntec Cycling t...
93 Van Hemert Groep - De Jon...
94 Cyclingteam Jo Piels
95 Ruiter Dakkapellen Wieler...
96 Asito Cycling Team - Löwi...
97 Team GLS - Pakke Shop
98 LKT Team Brandenburg
99 Line Lloyd Footwear Cycli...
100 Line Lloyd Footwear Cycli...
101 LKT Team Brandenburg
102 Krolstone Continental Tea...
103 Nationale Selectie - Nede...
104 Nationale Selectie - Nede... + 20"
105 Asito Cycling Team - Löwi... + 29"
106 Orbea - Oreka S.D.A. + 43"
107 Team 3C-Gruppe + 45"
108 Ubbink - Syntec Cycling t... + 1'01"
109 B & E Koopmans Cycling Te... + 1'04"
110 Asito Cycling Team - Löwi... + 1'10"
111 Team 3C-Gruppe + 1'22"
112 Team 3C-Gruppe
113 Robinson Techniek - Lorin... + 1'49"
114 Symmetrics Cycling Team + 2'01"
115 Atlas - Romer's Hausbäcke... + 4'28"
116 Orbea - Oreka S.D.A.
117 Nationale Selectie - Nede... + 4'51"
118 Joker Bianchi
119 Nationale Selectie - Nede...
120 Joker Bianchi
121 Nationale Selectie - Nede...
122 B & E Koopmans Cycling Te...
123 Van Hemert Groep - De Jon...
124 Ubbink - Syntec Cycling t...
125 Van Hemert Groep - De Jon...
126 P3Transfer - Batavus
127 Robinson Techniek - Lorin...
128 P3Transfer - Batavus
129 Robinson Techniek - Lorin...
130 Team GLS - Pakke Shop
131 Van Vliet - EBH - Elshof + 5'03"
132 Atlas - Romer's Hausbäcke... + 5'47"
133 Atlas - Romer's Hausbäcke...
134 Ruiter Dakkapellen Wieler...
135 Team 3C-Gruppe
136 Nationale Selectie - Nede...
137 Orbea - Oreka S.D.A.
138 Robinson Techniek - Lorin...
139 Robinson Techniek - Lorin...
140 Nationale Selectie - Nede...
141 Line Lloyd Footwear Cycli...
142 Nationale Selectie - Nede...
143 Atlas - Romer's Hausbäcke...
144 Line Lloyd Footwear Cycli... + 11'48"
145 P3Transfer - Batavus + 11'55"
146 Asito Cycling Team - Löwi...
147 Atlas - Romer's Hausbäcke... + 13'17"