Tour of Zhoushan Island

  • -

Rit 3

Shangai - Shangai (85.3km)

Rituitslag

Positie Renner Team Tijd / Punten
1 BePink Laclassica 2u32'42"
2 Hitec Products
3 Servetto Footon
4 BePink Laclassica
5 Selectie - Rusland
6 Selectie - Taipeh-Taiwan
7 Selectie - Japan
8 China Chongming-Liv-Champ...
9 Selectie - Hong-Kong
10 China Chongming-Liv-Champ...
11 China Chongming-Liv-Champ...
12 Selectie - Japan
13 Astana - Acca Due O
14 Selectie - Thailand
15 China Chongming-Liv-Champ...
16 Astana - Acca Due O
17 Astana - Acca Due O
18 Selectie - Taipeh-Taiwan
19 Selectie - Indonesië
20 Servetto Footon
21 Selectie - Korea
22 Selectie - Rusland
23 Selectie - Thailand
24 Selectie - Korea
25 Astana - Acca Due O
26 Selectie - Indonesië
27 Selectie - Indonesië
28 Selectie - Thailand
29 Hitec Products
30 BePink Laclassica
31 Selectie - Korea
32 Servetto Footon
33 China Chongming-Liv-Champ...
34 Selectie - Korea
35 Selectie - Rusland
36 Selectie - Costa Rica
37 Selectie - Verenigde Stat...
38 Selectie - Indonesië
39 BePink Laclassica
40 Selectie - Hong-Kong
41 Servetto Footon
42 Servetto Footon
43 Selectie - Vietnam
44 Selectie - Korea
45 Selectie - Hong-Kong
46 Hitec Products
47 Selectie - Taipeh-Taiwan
48 Selectie - Vietnam
49 Selectie - Taipeh-Taiwan
50 Selectie - Vietnam
51 Selectie - Japan + 8"
52 Hitec Products + 14"
53 BePink Laclassica + 16"
54 Selectie - Vietnam
55 China Chongming-Liv-Champ...
56 Selectie - Hong-Kong + 20"
57 Hitec Products + 2'13"