Tour of Zhoushan Island

  • -

Rit 1

Shangai - Shangai (85.3km)

Rituitslag

Positie Renner Team Tijd / Punten
1 Hitec Products 2u26'10"
2 Selectie - Taipeh-Taiwan
3 Selectie - Hong-Kong
4 Hitec Products
5 BePink Laclassica
6 Selectie - Rusland
7 Selectie - Taipeh-Taiwan
8 Selectie - Korea
9 China Chongming-Liv-Champ...
10 Astana - Acca Due O
11 Selectie - Rusland
12 China Chongming-Liv-Champ...
13 Astana - Acca Due O
14 Selectie - Japan
15 Servetto Footon
16 Selectie - Rusland
17 Selectie - Vietnam
18 Selectie - Korea
19 Hitec Products
20 Servetto Footon
21 China Chongming-Liv-Champ...
22 Selectie - Thailand
23 Selectie - Korea
24 Servetto Footon
25 Selectie - Thailand
26 China Chongming-Liv-Champ...
27 China Chongming-Liv-Champ... + 4"
28 Selectie - Rusland
29 Selectie - Rusland
30 Selectie - Indonesië
31 BePink Laclassica
32 Selectie - Taipeh-Taiwan
33 Selectie - Indonesië
34 Astana - Acca Due O
35 Selectie - Korea
36 Astana - Acca Due O
37 Selectie - Vietnam
38 Selectie - Hong-Kong
39 BePink Laclassica
40 Servetto Footon
41 Selectie - Thailand
42 Selectie - Costa Rica
43 Selectie - Rusland
44 Selectie - Verenigde Stat...
45 Selectie - Indonesië
46 BePink Laclassica
47 BePink Laclassica
48 China Chongming-Liv-Champ...
49 Servetto Footon
50 Selectie - Hong-Kong
51 Selectie - Indonesië
52 Selectie - Korea + 10"
53 Selectie - Japan + 1'10"
54 Selectie - Japan + 1'14"
55 Selectie - Indonesië
56 Selectie - Hong-Kong + 2'18"
57 Hitec Products + 6'36"
58 Hitec Products
59 Selectie - Taipeh-Taiwan
60 Selectie - Vietnam + 18'35"
61 Selectie - Vietnam
62 Selectie - Vietnam
63 Selectie - Indonesië
64 Selectie - Vietnam
65 Selectie - Thailand
66 Selectie - Thailand + 25'46"
67 Selectie - Iran
68 Selectie - Iran + 26'10"
69 Selectie - Iran